Navigacija sekcije
Zona Dolazni poziv (min) Odlazni poziv (din/min) SMS GPRS (100kB)
Zona 0 0,08 EUR 19,72 EUR* 0,08 EUR 0,05 EUR
40,61 EUR**
116,03 EUR***
Zona 1 0,28 EUR 118,35 EUR 0,19 EUR 0,47 EUR
Zona 2 0,33 EUR 174,05 EUR 0,24 EUR 0,57 EUR
Zona 3 0,57 EUR 278,48 EUR   0,28 EUR   0,85 EUR
Zona 4 0,71 EUR 417,72 EUR 0,38 EUR 0,94 EUR
Zona 5 0,94 EUR 556,96 EUR 0,94 EUR 1,89 EUR
Obračunski interval 1s+1s 60s+60s / 100kB+100kB
30s+1s**** 1kB+1kB*****

Cena uspostave veze za odlazne pozive iznosi 0,05€.

Cena uspostave veze u Zoni 0 za pozive upućene ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Makedoniji je 0 dinara.

*Ukoliko odaberete m:tel mrežu, odlazni pozivi u okviru Zone 0 tarifiraju se po ceni od 19,72€/min za pozive u okviru Telekom Srbija grupe, odnosno ka mts mreži, fiksnoj mreži Telekoma Srbija, mobilnoj i fiksnoj mreži m:tel Crna Gora, m:tel mreži Republika Srpska i fiksnoj mreži Telekoma Srpske.

**Odlazni pozivi u okviru Zone 0 ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Makedoniji iznose 40,60 €/min.

***Za odlazne pozive ka ostalim inostranim destinacijama primenjuje cena od 116,03 €/min.

****Obračunski interval za odlazne pozive upućene ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Makedoniji je 30s + 1s

*****Obračunski interval za DATA saobraćaj u Zoni 0 je 1kB + 1kB

Cene su prikazane u € sa uračunatim porezom.