slika
 
BizMix S 60 Minuta 60 SMS Neograničeno razgovori u grupi, 30 dodatnih minuta u fiksnoj mreži

Mesečna naknada

3,39 EUR

BizMix M 200 Minuta 200 SMS Neograničeno razgovori u grupi, 200 dodatnih minuta u mts i fiksnoj mreži

Mesečna naknada

5,75 EUR

BizMix L 600 Minuta 600 SMS Neograničeno razgovori u grupi, 600 dodatnih minuta u mts i fiksnoj mreži

Mesečna naknada

11,32 EUR

Cene su izražene sa porezom.

 

Minuti ka svim mrežama

Minuti ka svim mrežama podrazumevaju minute ostvarene u domaćem saobraćaju ka svim fiksnim i mobilnim linijama/brojevima, izuzev poziva ka negeografskim kodovima.

 

Međunarodni pozivi

Minuti ka svim mrežama u okviru mesečne naknade za BizMixNet L/XL/XXL tarife podrazumevaju i međunarodne pozive ka fiksnim i mobilnim mrežama u sledećim zemljama: Austrija (m:tel Austrija), Belgija, Danska, Finska, Francuska, Holandija, Hong Kong, Indija, Irska, Italija, Izrael, Južnoafrička Republika, Kanada, Kina, Kipar, Mađarska, Malta, Meksiko, Novi Zeland, Poljska, Rumunija, SAD, Španija, Švedska, Velika Britanija.

Biz InoCall usluga, koja omogućava veoma povoljne međunarodne razgovore, uključena je u mesečnu naknadu u okviru BizMixNet XL/XXL tarifa.

 

Dodatni minuti

Uz BizMixNet L/XL/XXL tarife, nakon potrošenih minuta ka svim mrežama, dobijate 5.000 minuta za razgovore u mts mreži i ka fiksnim mrežama u domaćem saobraćaju koje ne možete preneti u naredni mesec. mts zadržava pravo da naplati dodatno ostvareni saobraćaj po ceni za odabrani tarifni profil u slučaju potrošenih više od 5.000 minuta u toku jednog obračunskog perioda, kako bi se obezbedio kvalitet usluge u okviru raspoloživih kapaciteta i standardnog kvaliteta usluga koji je zagarantovan Opštim uslovima. Dodatne minute uključene u mesečnu naknadu možete koristiti nakon potrošenih minuta ka svim mrežama. Prenos dodatnih minuta ka mts i fiksnim mrežama uz BizMixNet S tarife je omogućen, a maksimalna količina saobraćaja u narednom mesecu može biti duplirana količina saobraćaja koju imate u okviru mesečne naknade za odabranu tarifu.

 

Neograničen Internet

U okviru BizMixNet tarifa nemate dodatni trošak za Internet, jer nakon potrošenog saobraćaja iz naknade (BizMixNet S - 250 MB, za BizMixNet M - 500 MB, za BizMixNet L - 1 GB, za BizMixNet XL - 2 GB, za BizMixNet XXL - 3 GB) možete do kraja meseca koristiti Internet neograničeno i besplatno, ali sa smanjenom brzinom protoka (do 64 kb/s). Ukoliko želite da do kraja meseca koristite Internet po maksimalnoj brzini protoka na raspolaganju su Vam Internet Plus tarifni dodaci.