Navigacija sekcije

Stari Box paketi

Stari Box paketi nisu više u ponudi za nove korisnike.

Ukoliko koristite neki od Box paketa koji više nije u ponudi, imate mogućnost da ga koristite i dalje, dok se ne opredelite za odabir nekog od novih Box paketa.

slika
Paket Usluge Ugovor na 24 meseca
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
16,91 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
17,69 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
18,48 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
mts TV (Osnovni paket)
13,76 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
10,61 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
12,97 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
19,27 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: SuperPlus
32,64 €
Paket Usluge Ugovor na 24 meseca
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
22,02 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
22,81 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
23,59 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
24,38 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
25,17 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
25,95 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
30,67 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
31,46 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
32,25 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Super Plus
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
44,05 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Super Plus
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
44,83 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Super Plus
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
45,62 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
22,02 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
22,81 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
23,59 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
mts TV (Osnovni paket)
19,27 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
mts TV (Osnovni paket)
21,63 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
mts TV (Osnovni paket)
27,92 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: SuperPlus
mts TV (Osnovni paket)
41,29 €
Paket Usluge Ugovor na 24 meseca
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
27,53 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
28,31 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
29,10 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
29,89 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
30,67 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
31,46 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
36,18 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
36,97 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
37,75 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: SuperPlus
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
49,55 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: SuperPlus
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
50,34 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: SuperPlus
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
51,13 €

Zahtev za Box možete da podnesete u nekoj od naših poslovnica. Nakon podnošenja zahteva vrši se provera mogućnosti za realizaciju usluge. Ukoliko su uslovi ispunjeni, pozvaćemo vas da potpišete ugovor.

Korišćenje Box paketa počinje od dana kada je realizovana poslednja usluga iz Box paketa. U prelaznom periodu, korisniku će biti aktivirane pojedinačne usluge. Aktivirane pojedinačne usluge biće naplaćene srazmerno broju dana tokom trajanja prelaznog perioda.

Stari Box paketi nisu više u ponudi za nove korisnike. Ukoliko koristite neki od Box paketa koji više nije u ponudi, imate mogućnost da ga koristite i dalje, dok se ne opredelite za odabir nekog od novih Box paketa.

Promena izabranog Box paketa na paket sa nižom naknadom nije moguća za vreme trajanja ugovorne obaveze.

Nakon isteka ugovorne obaveze mesečna naknada je viša za 0,79 evra.

FIKSNA LINIJA INTERNET MTS TV MOBILNA LINIJA

 

 • naknada za fiksnu liniju je uključena u naknadu za Box paket,
 • 150 minuta u okviru naknade za razgovore ka svim fiksnim mrežama u domaćem saobraćaju
 • Besplatni razgovori sa fiksne linije u okviru Box paketa ka drugim fiksnim brojevima u okviru mts fiksne mreže, koje možete da koristite nakon potrošenih 150 minuta za razgovore ka svim fiksnim mrežama u domaćem saobraćaju

Cena minuta razgovora ka ostalim fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju se naplaćuje 0,01 € po minutu, dok je cena minuta razgovora ka mobilnim mrežama u domaćem saobraćaju 0,64 € po minuti.

Ostali saobraćaj za fiksnu telefoniju i sve dodatne usluge se naplaćuju prema zvaničnom cenovniku.

Obračunski interval je 60s+60s.

 

 • naknada za internet je uključena u naknadu za Box paket,
 • neograničeni pristup Internetu uz mogućnost izbora brzine protoka do 10 Mbit/s, 20 Mbit/s i 50 Mbit/s
 • dobijate WiFi modem koji vam pruža mogućnost da napravite bežičnu mrežu u vašem domu.

 

 • naknada za mts TV je uključena u naknadu za Box paket,
 • dobijate digitalnu televiziju visokog kvaliteta punu interaktivnih multimedijalnih sadržaja
 • očekuje vas Osnovni TV paket sa više od 100 kanala uključujući i 5 kanala ARENA SPORTA.

 

 • naknada za izabranu Miks M, Miks XL, Miks XXL ili Super plus postpejd tarifu uključena je u naknadu za Box paket
 • očekuje vas duplo više MB, u okviru naknade za postpejd tarifu, tokom cele ugovorne obaveze za Box paket! Promocija traje do 31. decembra 2017. godine.
 • Osim za razgovore u domaćem saobraćaju, Minute ka svima iz mesečne naknade za Miks XXL i Super Plus možete da koristite i za pozive ka fiksnim i mobilnim mrežama m:tel Crna Gora i m:tel Republika Srpska (ne odnosi se na pozive ka brojevima korisnika koji su izvršili prenos broja u mrežu m:tel Crna Gora, odnosno m:tel Republika Srpska). Ova povoljnost važi za sve nove ugovore za Box paket sa XXL i Super Plus tarifom koji su potpisani od 1. marta 2017. godine.
Miks M Miks XL Miks XXL Super plus
Minuti ka svima 300 600 1.000 4.000
Minuti u mts mreži 3.000 6.000 10.000 40.000
SMS 400 1.000 2.000 40.000
Internet 500 MB 1.000 MB 2.000 MB 40.000 MB
Promo duplo više 1.000 MB 2.000 MB 4.000 MB 80.000 MB

 

Cene saobraćaja van naknade:

 • Minut razgovora u domaćem saobraćaju - 0,09 €
 • SMS poruka u domaćem saobraćaju - 0,05 €
 • SMS poruka u međunarodnom saobraćaju - 0,09 €
 • MMS poruka u domaćem saobraćaju - 0,12 €
 • Uspostava veze - 0,09 €

 

Od 1. marta 2017. godine se primenjuju nove cene saobraćaja van naknade. Nove cene se odnose na korisnike koji su zaključili ugovor za Box paket sa mobilnom linijom potpisane od navedenog datuma.

Obračunski interval je 60s+60s. Obračunska jedinica za prenos podataka je 1KB.

Stare cene saobraćaja van naknade:

 • Minut razgovora u domaćem saobraćaju - 0,05 €
 • SMS poruka u domaćem saobraćaju - 0,03 €
 • SMS poruka u međunarodnom saobraćaju - 0,08 €
 • MMS poruka u domaćem saobraćaju - 0,08 €
 • Uspostava veze - 0,04 €

Navedene cene su prikazane u evrima, sa porezom.