Box paketi

Pogledajte ponudu i skockajte Box paket koji odgovara vašim potrebama.

slika
Paket Usluge Ugovor na 24 meseca
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
16,91 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
17,69 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
18,48 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
mts TV (Osnovni paket)
13,76 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
10,61 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
12,97 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
19,27 €
Box 2 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: SuperPlus
32,64 €
Paket Usluge Ugovor na 24 meseca
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
22,02 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
22,81 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
23,59 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
24,38 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
25,17 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
25,95 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
30,67 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
31,46 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
32,25 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Super Plus
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
44,05 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Super Plus
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
44,83 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Super Plus
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
45,62 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
22,02 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
22,81 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
23,59 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
mts TV (Osnovni paket)
19,27 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
mts TV (Osnovni paket)
21,63 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
mts TV (Osnovni paket)
27,92 €
Box 3 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: SuperPlus
mts TV (Osnovni paket)
41,29 €
Paket Usluge Ugovor na 24 meseca
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
27,53 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
28,31 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks M
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
29,10 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
29,89 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
30,67 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XL
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
31,46 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
36,18 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
36,97 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: Miks XXL
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
37,75 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: SuperPlus
Neograničeni pristup internetu do 10 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
49,55 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: SuperPlus
Neograničeni pristup internetu do 20 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
50,34 €
Box 4 Fiksni telefonski priključak
Mobilna tarifa: SuperPlus
Neograničeni pristup internetu do 50 Mb/s
mts TV (Osnovni paket)
51,13 €

Navedene cene su prikazane u evrima, sa porezom.