slika

Obogatite vaš Box mobilnom tarifom po želji!

Odabranom Box paketu možete da pridružite mobilnu liniju sa Miks M, Miks L, Miks XL, Miks XL Plus, Miks XXL, Super i Super Plus tarifom. Naknada za mobilnu liniju nije uključena u naknadu za Box paket. Plaćanje se vrši putem jednog računa, s tim što će naknada za Box i naknada za postpejd tarifu biti prikazane kao zasebne stavke na računu.

Ukoliko se odlučite za neku od navedenih postpejd tarifa, na raspolaganju su vam brojne promotivne povoljnosti.

 

Izuzetno povoljna ponuda - 50% niža naknada + minuti ka svima i za m:tel mreže

 • Promotivni postpejd popust od 40% na mesečnu naknadu za tarifu koju vezujete za Box paket. 
 • Box popust – dodatnih 10% - Ukoliko uzimate samo tarifu, dodatnih 10% se sabira sa prethodnim promotivnim popustom od 40% (ukupno 50% popusta na naknadu za tarifu).
  Ukoliko se odlučite da uz tarifu kupite i mobilni uređaj po promotivnoj ceni već od 0,01 €, cena mesečne naknade za tarifu biće vam umanjena za 10%.

  I ukoliko ste iskoristili prvu povoljnost - ukupno 50% popusta na naknadu, a tokom ugovora želite da kupite i mobilni uređaj po ceni već od 0,01 €, to možete da uradite u svakom trenutku, uz novi ugovor za istu ili veću tarifu (ovo podrazumeva novi ugovor na 24 meseca za Box paket).

  Ako ste iskoristili drugu povoljnost – tarifa + mobilni uređaj + 10% na naknadu – tokom trajanja ugovora ne možete da pređete na povoljnost ukupno 50% popusta na naknadu.

  Navedene povoljnosti važe ukoliko tarifu Miks M, Miks L, Miks XL, Miks XL Plus, Miks XXL, Super ili Super Plus pridružite Box paketu.
 • Uz sve navedene povoljnosti, ukoliko se odlučite da odabranom Box paketu priključite mobilnu liniju sa Miks XL Plus, Miks XXL, Super ili Super Plus tarifom, očekuje vas još jedna povoljnost - Minute ka svima iz mesečne naknade, osim za razgovore u domaćem saobraćaju, moći ćete da koristite i za pozive ka fiksnim i mobilnim mrežama m:tel Crna Gora i m:tel Republika Srpska (ne odnosi se na pozive ka brojevima korisnika koji su izvršili prenos broja u mrežu m:tel Crna Gora, odnosno m:tel Republika Srpska). Ova povoljnost važi, osim za nove ugovore, i  za ugovore za Miks XL Plus, Miks XXL, Super ili Super Plus tarifu koji su potpisani od 1. marta 2017. godine.
 • Ukoliko potrošite raspoloživu količinu internet saobraćaja u okviru naknade za tarifu, do kraja meseca možete da koristite internet po smanjenoj brzini protoka do 64/32kbps.