slika

Obogatite vaš Box mobilnom tarifom po želji!

Odabranom Box paketu možete da pridružite mobilnu liniju sa Miks M, Miks L, Miks XL, Miks XL Plus, Miks XXL, Super i Super Plus tarifom. Naknada za mobilnu liniju nije uključena u naknadu za Box paket. Plaćanje se vrši putem jednog računa, s tim što će naknada za Box i naknada za postpejd tarifu biti prikazane kao zasebne stavke na računu.

Ukoliko se odlučite za neku od navedenih postpejd tarifa, na raspolaganju su vam brojne promotivne povoljnosti.

 

Izuzetno povoljna ponuda - 50% niža naknada + minuti ka svima i za m:tel mreže

  • Promotivni postpejd popust od 40 % na naknadu za postpejd tarifu koju vezujete za Box paket. 
  • Box popust – dodatnih 10% - Ukoliko uzimate samo tarifu, dodatnih 10 % se sabira sa prethodnim promotivnim popustom od 40% (ukupno 50% popusta na naknadu za tarifu).
    Ukoliko se odlučite da uz tarifu kupite i mobilni uređaj po promotivnoj ceni već od 0,01 €, cena naknade za tarifu koju uključujete u Box biće vam umanjena za dodatnih 10%.

    I ukoliko ste iskoristili prvu povoljnost - ukupno 50% popusta na naknadu, a tokom ugovora želite da kupite i mobilni uređaj po ceni već 0,01 €, to možete da uradite u svakom trenutku, uz novi ugovor za istu ili veću tarifu (ovo podrazumeva novi ugovor na 24 meseca za Box paket).

    Ako ste iskoristili drugu povoljnost – tarifa + mobilni uređaj + 10% na naknadu – tokom trajanja ugovora ne možete da pređete na povoljnost ukupno 50% popusta na naknadu.

  • Uz sve navedene povoljnosti, ukoliko se odlučite da odabranom Box paketu priključite mobilnu liniju sa Miks XL Plus, Miks XXL, Super ili Super Plus tarifom, očekuje vas još jedna povoljnost - Minute ka svima iz mesečne naknade, osim za razgovore u domaćem saobraćaju, moći ćete da koristite i za pozive ka fiksnim i mobilnim mrežama m:tel Crna Gora i m:tel Republika Srpska (ne odnosi se na pozive ka brojevima korisnika koji su izvršili prenos broja u mrežu m:tel Crna Gora, odnosno m:tel Republika Srpska). Ova povoljnost važi, osim za nove ugovore, i  za ugovore za Miks XL Plus, Miks XXL, Super ili Super Plus tarifu koji su potpisani od 1. marta 2017. godine.

 

Koristite internet opušteno i sa uživanjem!

Duplo više interneta -Ukoliko do 31. decembra  2017. godine u Box paket uključite mobilnu liniju sa Miks M tarifom, svakog meseca vas u okviru naknade očekuje duplo veća količina MB (1.000 MB) tokom cele ugovorne obaveze od 24 meseca. Pogodnost iz promocije vam je na raspolaganju od dana zaključenja ugovora.

Uz navedene povoljnosti, ukoliko se odlučite da odabranom Box paketu priključite mobilnu liniju sa Miks XL Plus, Miks XXL, Super ili Super Plus tarifom, očekuje vas još jedna povoljnost - Minute ka svima iz mesečne naknade, osim za razgovore u domaćem saobraćaju, moći ćete da koristite i za pozive ka fiksnim i mobilnim mrežama m:tel Crna Gora i m:tel Republika Srpska (ne odnosi se na pozive ka brojevima korisnika koji su izvršili prenos broja u mrežu m:tel Crna Gora, odnosno m:tel Republika Srpska). Ova povoljnost važi, osim za nove ugovore, i  za ugovore za Miks XL Plus, Miks XXL, Super ili Super Plus tarifu koji su potpisani od 1. marta 2017. godine.