Usluge

slika

Obaveštenje:

Obaveštavamo korisnike fiksne telefonije da se pojedine dodatne usluge povlače iz ponude 1. novembra 2017. godine. Od navedenog datuma, više neće biti na raspolaganju usluge: Ponavljanje zadnjeg biranog broja, Brojač tarifnih impulsa i Skraćeno biranje.

Telefonska linija Dodatne usluge ISDN priključak
Novi telefonski priključak, uz ugovornu obavezu na 24  meseca 0,01
Novi telefonski priključak, bez ugovorne obaveze 47,20
Dogradnja voda do 250 metara 0,01
Seoba telefonskog priključka besplatno
Mesečna naknada direktna linija  5,18
Mesečna naknada dvojnik 2,60
Promena broja telefonskog priključka 0,92
Premeštaj telefonskog priključka po fakturi
Demontiranje na zahtev korisnika besplatno
Promena u nazivu korisnika besplatno
Promena namene korišćenja telefonskog priključka besplatno
Posebno unošenje u telefonski imenik na zahtev pretplatnika (za svako novo unošenje) besplatno
Ponovno uključenje isključenog telefona (zbog neblagovremenog plaćanja računa i uznemiravanja pretplatnika) 1,84
Promene u telefonskom imeniku besplatno
  Aktivacija Mesečna naknada
Omnifon besplatno 1,12
Poziv na čekanju besplatno 0,35
Bezuslovno preusmeravanje dolaznih poziva besplatno 0,35
Preusmeravanje dolaznih poziva - pozvani korisnik je zauzet besplatno 0,35
Preusmeravanje dolaznih poziva - pozvani korisnik se ne javlja besplatno 0,35
Konferencijska veza tri učesnika u vezi besplatno 0,35
Identifikacija pozivajućeg pretplatnika 0,47 0,71
Servis za naručivanje buđenja 19811 0,24 po pozivu -
Korišćenje pomoćnog brojača impulsa po fakturi 0,71
Specifikacija odlaznih poziva (jednokratni listing) plaćaju se troškovi štampe i dostave 0,29
Specifikacija odlaznih poziva (mesečni listing) plaćaju se troškovi štampe i dostave 0,19
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom operatera besplatno -
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom pretplatnika - pristup i mesečna pretplata besplatno -
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom pretplatnika- svako aktiviranje besplatno -
Mesečna naknada 5,18
Seoba ISDN priključak besplatno
Promena broja baznog ISDN priključka 0,92
Promena u nazivu korisnika ISDN priključka besplatno
Promena namene korišćenja ISDN priključka besplatno

ISDN bazni priključak podrazumeva dve nezavisne digitalne telefonske linije koje možete istovremeno da koristite. Mesečna naknada obuhvata i upotrebu dodatnih usluga: identifikacija dolaznih poziva, preusmeravanje poziva, poziv na čekanju, tri učesnika u vezi i konferencijska veza. Primenjuje se cena minuta razgovora važeća za fiksnu telefonsku liniju.

ISDN bazni priključak nije u ponudi za nove korisnike

Navedene cene su prikazane u evrima, sa porezom.