Internet paketi
 
Net 10

Brzina

do 10 / 1 Mb/s

Mesečna naknada

12,19 €

Povoljnosti

2 meseca po 0,01 €

Net 20

Brzina

do 20 / 2 Mb/s

Mesečna naknada

13,37 €

Povoljnosti

4 meseca po 0,01 €

Net 50

Brzina

do 50 / 2 Mb/s

Mesečna naknada

14,15 €

Povoljnosti

5 meseci po 0,01 €

Net 100

Brzina

do 100 / 2 Mb/s

Mesečna naknada

18,87 €

Povoljnosti

/

Mesečna naknada sa popustom važi uz ugovor na 24 meseca. Mesečna naknada bez popusta važi uz ugovor na neodređeno vreme ili uz tablet uređaj. Naznačena količina internet saobraćaja odnosi se na količinu GB u domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade.

Dinamičku IP adresu u okviru vašeg Net paketa, ukoliko to želite, možete da zamenite statičkim IP adresama. Naknada za jednu statičku IP adresu iznosi 4,64 € mesečno.

Maksimalno možete da koristite 4 statičke IP adrese istovremeno. 

PREPORUČUJEMO DODATNE INFORMACIJE STANDARDNA PONUDA

 

Objedinite internet i fiksni telefon u jedan paket - izaberite Box 2. Prednosti ovog izbora su:

 • niža mesečna naknada nego da usluge plaćate odvojeno,
 • 150 minuta poziva u okviru naknade ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju
 • Besplatni razgovori sa fiksne linije u okviru Box paketa ka drugim fiksnim brojevima u okviru mts fiksne mreže, koje možete da koristite nakon potrošenih 150 minuta za razgovore ka svim fiksnim mrežama u Republici Srbiji
 • neograničen pristup Internetu brzine do 50/1 Mb/s uz besplatno korišćenje WiFi rutera.

 

 • Povoljnost traje do 31.decembra 2017. godine i važi uz ugovornu obavezu na 24 meseca za pakete Net 10, Net 20 i Net 50.
 • Jednokratna naknada iznosi 0,01 €.
 • Seoba Internet paketa je besplatna.
 • Popust za osobe sa invaliditetom
  Obaveštenje - Od 1. avgusta 2017. godine primenjivaće se izmenjeni popust na mesečnu naknadu koji ostvaruju osobe sa invaliditetom za izabrani Net paket. Od navedenog datuma, mesečna naknada za Net 10 paket iznosi 9,75 €, za Net 20 - 10,69 €, za Net 50 - 11,32 €, a za Net 100 - 15,09 €.
  50% popust za osobe sa invaliditetom – Osobe sa invaliditetom, čiji je stepen invaliditeta od 70% do 100%, potpisuju ugovor na neodređeno vreme i dobijaju popust od 50% na standardnu cenu mesečne naknade koja se primenjuje za Net pakete (sa dinamičkom IP adresom) uz ugovornu obavezu na 24 meseca. Prilikom zaključenja ugovora potrebno je priložiti Rešenje nadležnog državnog organa o visini i stepenu telesnog oštećenja ili Rešenje nadležnog organa o ostvarivanju prava na negu i pomoć drugog lica.
 

Net paketi - dinamička IP adresa

Net paket Brzina Mesečna naknada
(UO 24 meseca)
Mesečna naknada
(bez ugovorne obaveze)
Net 10 do 10/1 Mb/s 12,19 13,76
Net 20 do 20/2 Mb/s 13,37 14,94
Net 50 do 50/2 Mb/s 14,15 15,73
Net 100 do 100/2 Mb/s 18,87 20,45

Ukoliko to želite, vaš izabrani Net paket možete unaprediti sa do 4 dodatne statičke IP adrese.


Usluga Cena
Zasnivanje korisničkog odnosa za Internet uslugu uz UO na 24 meseca - dinamička IP adresa 0,01
Zasnivanje korisničkog odnosa za Internet uslugu bez UO - dinamička IP adresa 9,44
Mesečna naknada za svaku dodatnu IP adresu 4,64
Seoba internet paketa besplatno

Navedene cene su prikazane u evrima, sa porezom.