Internet paketi
 
Net 10

Brzina

do 10 / 1 Mb/s

Mesečna naknada

12,19 €

Povoljnosti

1 mesec po ceni od 0,01€ za postojeće korisnike

2 meseca po ceni od 0,01€ za nove korisnike

Net 20

Brzina

do 20 / 4 Mb/s

Mesečna naknada

13,37 €

Povoljnosti

1 mesec po ceni od 0,01€ za postojeće korisnike

2 meseca po ceni od 0,01€ za nove korisnike

Net 50

Brzina

do 50 / 8 Mb/s

Mesečna naknada

14,15 €

Povoljnosti

1 mesec po ceni od 0,01€ za postojeće korisnike

2 meseca po ceni od 0,01€ za nove korisnike

Net 100

Brzina

do 100 / 10 Mb/s

Mesečna naknada

18,87 €

Povoljnosti

1 mesec po ceni od 0,01€ za postojeće korisnike

2 meseca po ceni od 0,01€ za nove korisnike

Mesečna naknada sa popustom važi uz ugovor na 24 meseca. Mesečna naknada bez popusta važi uz ugovor na neodređeno vreme ili uz tablet uređaj.

Dinamičku IP adresu u okviru vašeg Net paketa, ukoliko to želite, možete da zamenite statičkim IP adresama. Naknada za jednu statičku IP adresu iznosi 4,64 € mesečno.

Maksimalno možete da koristite 4 statičke IP adrese istovremeno. 

PREPORUČUJEMO DODATNE INFORMACIJE STANDARDNA PONUDA

 

Objedinite internet i fiksni telefon u jedan paket - izaberite BOX 2. Prednosti ovog izbora su:

 • niža mesečna naknada nego da usluge plaćate odvojeno,
 • 150 minuta poziva u okviru naknade ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju
 • Besplatni razgovori sa fiksne linije u okviru BOX paketa ka drugim fiksnim brojevima u okviru mts fiksne mreže, koje možete da koristite nakon potrošenih 150 minuta za razgovore ka svim fiksnim mrežama u Republici Srbiji
 • neograničen pristup Internetu brzine do 100/10 Mb/s uz besplatno korišćenje WiFi rutera.

Integracijom Net usluge u BOX 3 ili u BOX 3 + mobilna , ostvarujete i pravo na besplatne pozive u mreži mts-a!

 

 • Jednokratna naknada iznosi 0,01 €.
 • Seoba Internet paketa je besplatna.
 • Popust za osobe sa invaliditetom
  Obaveštenje - Od 1. avgusta 2017. godine primenjivaće se izmenjeni popust na mesečnu naknadu koji ostvaruju osobe sa invaliditetom za izabrani Net paket. Od navedenog datuma, mesečna naknada za Net 10 paket iznosi 9,75 €, za Net 20 - 10,69 €, za Net 50 - 11,32 €, a za Net 100 - 15,09 €.
  50% popust za osobe sa invaliditetom – Osobe sa invaliditetom, čiji je stepen invaliditeta od 70% do 100%, potpisuju ugovor na neodređeno vreme i dobijaju popust od 50% na standardnu cenu mesečne naknade koja se primenjuje za Net pakete (sa dinamičkom IP adresom) uz ugovornu obavezu na 24 meseca. Prilikom zaključenja ugovora potrebno je priložiti Rešenje nadležnog državnog organa o visini i stepenu telesnog oštećenja ili Rešenje nadležnog organa o ostvarivanju prava na negu i pomoć drugog lica.
 

Net paketi - dinamička IP adresa

Net paket Brzina Mesečna naknada
(UO 24 meseca)
Mesečna naknada
(bez ugovorne obaveze)
Net 10 do 10/1 Mb/s 12,19 13,76
Net 20 do 20/4 Mb/s 13,37 14,94
Net 50 do 50/8 Mb/s 14,15 15,73
Net 100 do 100/10 Mb/s 18,87 20,45

Ukoliko to želite, vaš izabrani Net paket možete unaprediti sa do 4 dodatne statičke IP adrese.


Usluga Cena
Zasnivanje korisničkog odnosa za Internet uslugu uz UO na 24 meseca - dinamička IP adresa 0,01
Zasnivanje korisničkog odnosa za Internet uslugu bez UO - dinamička IP adresa 47,2
Mesečna naknada za svaku dodatnu IP adresu 4,64
Seoba internet paketa besplatno

Navedene cene su prikazane u evrima, sa porezom.