Postpejd mobilni net

  • neograničen, brz i pouzdan Internet uvek uz vas
  • od 5 do čak 50 GB za internet.
POTS
Mobilni Net S

Internet

5 GB

Mesečna naknada

5,50 €

Mesečna naknada sa popustom

3,53 €

Mobilni Net M

Internet

10 GB

Mesečna naknada

9,43 €

Mesečna naknada sa popustom

5,89 €

Mobilni Net L

Internet

20 GB

Mesečna naknada

11,79 €

Mesečna naknada sa popustom

7,86 €

Mobilni Net XL

Internet

50 GB

Mesečna naknada

17,30 €

Mesečna naknada sa popustom

11,79 €

Mesečna naknada sa popustom važi uz ugovor na 24 meseca. Mesečna naknada bez popusta važi uz ugovor na neodređeno vreme. Naznačena količina internet saobraćaja odnosi se na količinu GB u domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade.

Net plus dodaci Dodatne informacije
 

Bez obzira da li ste potrošili GB iz mesečne naknade ili ne, u svakom trenutku možete da aktivirate neki od Mobilni Net plus dodataka. Na raspolaganju su vam:

Net plus S

Internet

150 MB

Cena

1,18 €
Net plus M

Internet

500 MB

Cena

2,36€
Net plus L

Internet

3 GB

Cena

7,86 €
Net plus XL

Internet

10 GB

Cena

15,73 €

Mobilne Net plus dodatke možete da aktivirate i na sledeće načine:

  • putem mts postpejd vodiča (*797#) - pronađite opciju Ekstra dodaci /Neograničeni Internet i aktivirajte odabrani Net plus dodatak.
  • slanjem SMS poruke na broj 7888. U zavisnosti od izabranog dodatka tekst poruke je: 150MB, 500MB, 3GB, odnosno, 10GB.
  • putem aplikacije mts centar, u okviru opcije Tarifni dodaci/Internet odaberite Net plus dodatak po želji.

Ukoliko po isteku kupljenog Net plus dodatka želite da nastavite da koristite isti dodatak, potrebno je da izvršite ponovnu aktivaciju na jedan od navedenih načina.

Možete više puta aktivirati isti Net plus dodatak, ili, ukoliko to želite, možete da aktivirate sve dodatke istovremeno.

U slučaju da niste potrošili MB koji su vam na raspolaganju u okviru naknade za tarifu, a aktivirali ste Net plus dodatak, novih 150 MB, 500 MB, 3 GB i/ili 10 GB biće dodato na postojeću količinu MB.

Aktivirani Net plus dodatak važi do kraja meseca u kojem je kupljen.


 

Provera stanja - Stanje preostale količine GB u okviru izabranog Mobilnog Net paketa i Net plus dodataka možete pogledati putem mts vodiča (*797#) i mts centar aplikacije, u okviru opcije Stanje računa.

Popust za osobe sa invaliditetom - Osobe sa invaliditetom, čiji je stepen invaliditeta 70 do 100%, mogu koristiti mobilne Net pakete, uz ugovornu obavezu na 6 meseci, po nižim cenama od 3,53, 5,89, 7,86, 11,79 €, u zavisnosti od odabranog Net paketa.

Uz ove povoljnosti, korisnici mogu kupiti i mts USB modem po ceni već od 0,01 €. Nakon isteka ugovora od 6 meseci, povoljnosti u okviru izabranog Net paketa mogu se koristiti sve do promene paketa.

Prilikom zaključenja ugovora potrebno je priložiti Rešenje nadležnog državnog organa o visini i stepenu telesnog oštećenja ili Rešenje nadležnog organa o ostvarivanju prava na negu i pomoć drugog lica.

Stare cene saobraćaja van naknade:

  • Minut razgovora u domaćem saobraćaju - 0,06 €
  • SMS poruka u domaćem saobraćaju - 0,03 €
  • SMS poruka u međunarodnom saobraćaju - 0,09 €
  • MMS poruka u domaćem saobraćaju - 0,09 €
  • Uspostava veze - 0,06 €

Od 1. marta 2017. godine se primenjuju nove cene saobraćaja van naknade. Nove cene se odnose na korisnike koji su zaključili ugovor ili izvršili promenu tarifnog profila od navedenog datuma.

Cene su prikazane u evrima, sa porezom.