slika

Ekstra tarifni dodaci

Vašu postpejd tarifu uvek možete učiniti još povoljnijom aktivacijom Ekstra tarifnih dodataka. 

Ekstra minuti
30 minuta u nacionalnom saobraćaju Cena: 1,50 €
60 minuta u nacionalnom saobraćaju Cena: 2,28 €
120 minuta u nacionalnom saobraćaju Cena: 3,86 €
Ekstra poruke
100 poruka u nacionalnom saobraćaju Cena: 0,71 €
500 poruka u nacionalnom saobraćaju Cena:2,28 €
3000 poruka u nacionalnom saobraćaju Cena: 3,07 €
mts Najdraži broj
2000 minuta i 2000 poruka u mts mreži Cena: 1,18 €

Ekstra minute (30, 60 i 120 minuta), Ekstra poruke (100, 500 i 3000 poruka) i mts Najdraži broj (2000 minuta i 2000 poruka) mogu koristiti sve postpejd tarife.

Aktivacija
 • Ekstra dodatke možete lako i jednostavno da aktivirate putem mts postpejd vodiča *797# ili slanjem SMS poruke.
 • Ukoliko to želite, u toku meseca, možete istovremeno da aktivirate dodatke Ekstra minuti i Ekstra poruke.Tokom jednog meseca, maksimalno možete da aktivirate 3 dodatka Ekstra minuti i/ili Ekstra poruke, s tim što nije moguće istovremeno aktivirati dodatke sa istom količinom saobraćaja.
 • Dodatak mts najdraži broj možete da aktivirate neograničeni broj puta. Izabrani mts broj možete da menjate tokom meseca. Promena broja se ne naplaćuje.
 • Ukoliko želite da izabrane dodatke koristite i u narednom mesecu, nije potrebno da vršite ponovnu aktivaciju; dodaci će vam automatski biti aktivirani.

Aktivacija putem mts postpejd vodiča
Da biste aktivirali dodatke iz naše ponude putem mts postpejd vodiča  pozovite *797# i u okviru opcije Ekstra dodaci izaberite dodatak po vašoj želji.

Aktivacija putem aplikacije mts centar
Ukoliko koristite aplikaciju mts centar, Ekstra minute i Ekstra poruke možete da aktivirate u okviru opcije Tarifni dodaci, dok u okviru opcije Povoljni razgovori možete da aktivirate dodatak mts Najdraži broj

Aktivacija putem SMS poruke
Odaberite dodatak koji vam najviše odgovara i SMS poruku u odgovarajućem formatu pošaljite na 7888.

EKSTRA dodatak Format poruke
30 minuta MIN30
60 minuta MIN60
120 minuta MIN120
100 poruka SMS100
500 poruka SMS500
3000 poruka SMS3000
mts najdraži broj MOJBROJ‹razmak›06xxxxxxxx
Deaktivacija
 • Ukoliko ne želite da i tokom narednog meseca koristite povoljnosti izabranog postpejd dodatka, možete izvršiti deaktivaciju putem mts postpejd vodiča *797#, slanjem SMS poruke, pozivom na broj 789 ili u bilo kojoj od naših poslovnica.
 • Potrebno je da deaktivaciju izvršite minimum 24 sata pre isteka meseca za koji su dodaci bili aktivirani. Nakon izvršene deaktivacije dodatka mts najdraži broj, neiskorišćeni minuti i poruke iz dodatka više vam neće biti na raspolaganju. 
 • Za dektivaciju putem mts postpejd vodiča (*797#), u okviru opcije Ekstra dodaci odaberite poslednji aktiviran dodatak (minuti i/ili poruke) ili mts najdraži broj, a potom opciju Odjava.
 • Deaktivaciju izabranog dodatka možete izvršiti i slanjem SMS poruke u odgovarajućem formatu na broj 7888.
Naziv Ekstra dodatka Format poruke
Poruke SMS‹razmak›STOP
Minuti MIN‹razmak›STOP
mts najdraži broj MOJBROJ‹razmak›STOP
 • Minute i poruke iz dodataka Ekstra minuti i Ekstra poruke možete da koristite za razgovore i dopisivanje u domaćem saobraćaju.
 • Saobraćaj u okviru dodatka možete da koristite samo u mesecu u kom je dodatak aktiviran.
 • Saobraćaj u okviru aktiviranog Extra dodatka na raspolaganju vam je nakon potrošenih minuta i/ili poruka iz mesečne naknade za vašu postpejd tarifu.
 • Aktivirane tarifne dodatke ne možete da koristite dok ste u romingu.
 • Navedene cene prikazane su u evrima, sa porezom.