slika
Priča

Minuti ka svima

100 minuta

Minuti u mts mreži

1000 minuta

SMS poruke

100

Internet

/

Mesečna naknada

4,71 €

Mesečna naknada sa popustom

3,77 €

Miks S

Minuti ka svima

100 minuta

Minuti u mts mreži

1000 minuta

SMS poruke

200

Internet

300 MB

Mesečna naknada

6,29 €

Mesečna naknada sa popustom

4,40 €

Priča Plus

Minuti ka svima

250 minuta

Minuti u mts mreži

2500 minuta

SMS poruke

250

Internet

25 MB

Mesečna naknada

8,25 €

Mesečna naknada sa popustom

5,78 €

Miks M

Minuti ka svima

300 minuta

Minuti u mts mreži

3000 minuta

SMS poruke

400

Internet

500 MB

Mesečna naknada

11,01 €

Mesečna naknada sa popustom

6,60 €

Miks L

Minuti ka svima

400 minuta

Minuti u mts mreži

4000 minuta

SMS poruke

500

Internet

600 MB

Mesečna naknada

13,37 €

Mesečna naknada sa popustom

8,02 €

Miks XL

Minuti ka svima

600 minuta

Minuti u mts mreži

6000 minuta

SMS poruke

1000

Internet

1000 MB

Mesečna naknada

15,73 €

Mesečna naknada sa popustom

9,44 €

Miks XL Plus

Minuti ka svima

750 min.

Minuti u mts mreži

7500 min.

SMS poruke

1500

Internet

1500 MB

Mesečna naknada

21,23 €

Mesečna naknada sa popustom

12,74 €

Miks XXL

Minuti ka svima

1000 minuta

Minuti u mts mreži

10000 minuta

SMS poruke

2000

Internet

2000 MB

Mesečna naknada

28,31 €

Mesečna naknada sa popustom

16,99 €

Super

Minuti ka svima

2500 min.

Minuti u mts mreži

25000 min.

SMS poruke

3000

Internet

3000 MB

Mesečna naknada

44,05 €

Mesečna naknada sa popustom

26,43 €

Super Plus

Minuti ka svima

4000 min.

Minuti u mts mreži

40000 min.

SMS poruke

40000

Internet

40000 MB

Mesečna naknada

55,06 €

Mesečna naknada sa popustom

33,04 €

Pod besplatnim međunarodnim saobraćajem (pozivi i SMS) ka mrežama m:tel CG; m:tel BiH koji su uključeni u tarife Miks XL Plus, Miks XXL, Super i Super Plus (ugovori posle 01.03.2017. godine) smatraju se pozivi i SMS ka brojevima m:tel numeracije (m:tel CG: +38268, +3827810, +3827811, m:tel BiH: +38765,+38766, +3875).

Za tarife Priča, Miks S, Priča Plus, Miks M, Miks L, Miks XL (ugovori posle 01.03.2017. godine) pozivi ka mrežama m:tel CG; m:tel BiH naplaćuju se po standardnom cenovniku za međunarodni saobraćaj, dok su SMS poruke ka navedenim mrežama uključene u količinu besplatnih SMS poruka u skladu sa tarifnim profilom.

Saobraćaj ostvaren sa numeracijom drugih operatora u Crnoj Gori +38263, +38267, +38269, +3821-5, +382780 koji su preneti u mobilnu i fiksnu m:tel mrežu Crna Gora, kao i operatora u BiH +38761, +38762, +38763, +3873, +38749 koji su preneti u mobilnu i fiksnu m:tel mrežu BiH, obračunava se po standardnom cenovniku.

SMS ka ovim mrežama se naplaćuje po ceni SMS poruke u domaćem saobraćaju.

Minuti ka svima označavaju minute za pozive ka fiksnim i mobilnim mrežama u domaćem saobraćaju; kada potrošite minute ka svima možete da koristite Minute u mts mreži; SMS  predstavlja broj SMS poruka u domaćem saobraćaju; Internet označava količinu MB koju možete da koristite u domaćem saobraćaju.

Obračunski interval - 60s + 60s. Obračunska jedinica za prenos podataka -  1 KB.

 

Promocije Dodatne informacije

 

Promotivni popust na tarifu

 • 40% mesečno za Miks M, Miks L, Miks XL, Miks XL Plus, Miks XXL, Super i Super Plus, 30% za Priču Plus i Miks S, i 20% za Priču,
 • trajanje popusta –24 ili 12 meseci, u zavisnosti od ugovora,
 • popust ostvarujete samo ukoliko se opredelite za neku od pomenutih tarifa, bez kupovine mobilnih uređaja,
 • u tabeli je za svaku tarifu naznačen i iznos mesečne naknade sa popustom,
 •  

   

 

Internet saobraćaj uključen u mesečnu naknadu dostupan vam je po maksimalnoj brzini protoka u mts mreži. Kada iskoristite MB iz naknade imate mogućnost da do kraja meseca besplatno koristite internet, sa smanjenom brzinom protoka do 64/32 Kb/s. Ovu mogućnost nema tarifa Priča Plus.

Ukoliko želite da vam Internet do kraja meseca ponovo bude dostupan po maksimalnoj brzini protoka u mts mreži (do 105/35 Mb/s za Miks S, Miks M, Miks L, Miks XL, Miks XL Plus, Miks XXL, Super i Super Plus tarifu, odnosno do 42/5.7 Mb/s za tarife Priča i Priča Plus) na raspolaganju su vam povoljni Internet dodaci.

 

Tarifa koju koristite biće još povoljnija, ukoliko aktivirate i sledeće tarifne dodatke:

 • Ekstra minuti i poruke
 • InoCall – povoljni međunarodni razgovori

 

Stare cene saobraćaja van naknade:

 • Minut razgovora u domaćem saobraćaju - 0,06 €,
 • SMS poruka u domaćem saobraćaju - 0,03 €,
 • SMS poruka u međunarodnom saobraćaju - 0,09 €,
 • MMS poruka u domaćem saobraćaju - 0,09 €,
 • Uspostava veze - 0,06 €.

Od 1. marta 2017. godine se primenjuju nove cene saobraćaja van naknade. Nove cene se odnose na korisnike koji su zaključili ugovor ili izvršili promenu tarifnog profila od navedenog datuma.

Minuti i SMS poruke iz mesečne naknade koje niste iskoristili u toku jednog meseca možete da iskoristite u narednom mesecu. Preneta količina saobraćaja može se iskoristiti samo u mesecu u koji je preneta.

Cena odlazne SMS poruke ka kratkom broju za usluge sa dodatnom vrednošću je 0,03 €.

Navedene cene su prikazane u evrima, sa porezom.