Povoljni m:tel roming paketi

Odlazni i dolazni pozivi, SMS i prenos podataka za 0 dinara iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine!

slika

Ukoliko nameravate da posetite Crnu Goru ili Bosnu i Hercegovinu, preporučujemo vam izuzetno povoljne m:tel roming pakete, koje možete da aktivirate bez obzira na to da li ste postpejd korisnik ili pripejd korisnik. Da biste koristili aktivirani m:tel roming paket, potrebno je da po dolasku u Crnu Goru ili u Bosnu i Hercegovinu izaberete m:tel mrežu.

Korišćenjem m:tel roming paketa tokom boravka u Crnoj Gori ili Bosni i Hercegovini možete znatno da uštedite, jer svi odlazni i dolazni pozivi ka mrežama u okviru Telekom Srbija grupe (mobilna i fiksna mreža m:tel Crna Gora, mts mobilna i fiksna mreža, m:tel Republike Srpske i fiksna mreža Telekoma Srpske), kao i svi ostali dolazni pozivi, iznose 0 dinara. Uspostava veze se ne naplaćuje.

Iz Crne Gore ili Bosne i Hercegovine, po ceni od 0 dinara, možete da šaljete i SMS poruke ka navedenim mobilnim mrežama u okviru Telekom Srbija grupe. Roming paketi vam omogućavaju i internet (prenos podataka) po ceni od 0 dinara.

Ukoliko ste postpejd korisnik, da biste aktivirali m:tel roming pakete potrebno je da imate aktiviranu roming uslugu.

m:tel roming tarifni dodatak

m:tel Plus 10

Trajanje

10 dana

Cena

9,43 €

m:tel Plus 30

Trajanje

30 dana

Cena

14,15 €

 

Aktivacija putem mts vodiča

  • u okviru opcije Roming - za pripejd korisnike
  • u okviru opcije Roming paketi - za postpejd korisnike

Aktivacija putem SMS poruke

Aktivaciju možete izvršiti i slanjem SMS poruke sa tekstom mtel10d ili mtel30d

  • na broj 7780 - za pripejd korisnike
  • na broj 7888 - za postpejd korisnike

Da biste nastavili da koristite izabrani m:tel roming paket, potrebno je da izvršite ponovnu aktivaciju na jedan od navedenih načina. Istovremena aktivacija dva roming paketa nije moguća.

Ostali saobraćaj koji nije obuhvaćen izabranim m:tel roming paketom naplaćuje se prema važećem roming cenovniku za tarifu koju koristite.

Pod besplatnim odlaznim pozivima ka mobilnim mrežama m:tel Crna Gora i m:tel Republika Srpska koji su uključeni u roming dodatke m:tel PLUS 10 i m:tel Plus 30 smatraju se pozivi ka brojevima koji počinju sa +38268, +38765 i +38766. Pozivanje brojeva sa numeracijom drugih mobilnih operatora u Crnoj Gori (+38263,+38267 ili +38269) koji su preneti u mrežu m:tel Crna Gora, naplaćuje se po standardnom cenovniku. Pozivanje brojeva sa numeracijom drugih mobilnih operatora u BiH ( +38761, +38762 ili +38763) koji su preneti u mrežu m:tel Republika Srpska takođe se naplaćuje po standardnom cenovniku.
Pod besplatnim odlaznim pozivima ka fiksnim mrežama m:tel l Crna Gora i Telekom Srpska koji su uključeni u roming dodatke m:tel PLUS 10 i m:tel Plus 30 smatraju se pozivi ka brojevima koji počinju sa +3827810, +3827811 i +3875. Pozivanje brojeva sa numeracijom drugih fiksnih operatora u Crnoj Gori (+3821-5, +382780 ) koji su preneti u fiksnu mrežu m:tel Crna Gora naplaćuje se po standardnom cenovniku. Pozivanje brojeva sa numeracijom drugih fiksnih operatora u BiH (+3873, +38749) koji su preneti u mrežu Telekom Srpska naplaćuje se po standardnom cenovniku.

Aktivacija SMS porukom je moguća i iz inostranstva.  Od 1. jula 2017. godine SMS poruka kojim se inicira aktivacija roming paketa na ovaj način je besplatna.